برچسب: تزریق چربی در لب

تزریق چربی در لب ها

تزریق چربی در لب ها امروزه پیوند چربی بسیار رایج اس ، از این عمل زیبایی برای موارد گوناگونی استفاده میوشد . میتوان تزریق چربی را در لب ها نیز انجام داد ،به این منظور مقدار چربی لازم از سایر اندام های بدن برداشته شده و در لبها منتقل میشوند . در نظر داشته باشید […]

ادامه مطلب