روز: آگوست 28, 2018

خودآزمایی پستان

خودآزمایی پستان در خود آزمایی پستان در مرحله اول شناسایی بیمار است درنتیجه ارزیابی مشکلات پستان باید با توجه به نکات زیر صورت گیرد. ترشح نیپل مشخصات ترشح توده پستان درد پستان ارتباط علایم با سیکل قاعدگی تغییر شکل ، سایز یا بافت پستان بیوپسی های قبل پستان سابقه تروما به پستان باید در مورد ریسک فاکتورهای سرطان […]

ادامه مطلب