روز: دسامبر 9, 2017

بیماری پانیکولیت

بیماری پانیکولیت متخصص پوست به التهاب بافت چربی زیر جلد بیماری پاینکولیت گفته می شود که علت بروز این بیماری می تواند عوامل مختلفی باشد، عفونت ، مصرف برخی از داروها و واکنش نشان دادن به این داروها ، بیماری هایی مانند دیابت ، اختلالات متبولیک از عواملی می باشند که می تواند باعث بروز […]

ادامه مطلب