روز: می 21, 2017

پارگی پرده گوش

متخصص گوش و حلق و بینی در تهران | متخصص گوش و حلق و بینی پرده گوش قسمت داخلی گوش را از قسمت خارجی جدا می کند. پرده گوش در حقیقت یک بافت شفاف است که با داشتن توانایی حرکت و تقویت صدا می تواند امواج صوتی را به گوش داخلی برساند تا بتوانیم آن […]

ادامه مطلب