روز: دسامبر 3, 2016

سندرم پیش از قاعدگی

سندرم پیش از قاعدگی برخی از خانم ها قبل از قاعدگی دچار مشکلاتی می شوند که حتی ممکن است فعالیت های روزانه آنها را دچار اختلال کند. این نشانه ها در هر فردی متفاوت است و شدت آن تغییر خواهد کرد. به این نشانه ها سندرم پیش از قاعدگی می گویند. متخصص زنان در این […]

ادامه مطلب